Thời gian làm việc: 09h:00 - 22h:00 các ngày trong tuần